Doradzamy w rozwoju lokalnym i regionalnym
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna
+48 507 048 678
biuro@inicjatywalokalna.pl
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – CorporateSocialResponsibility). Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością (wikipedia.org).
Staramy się przestrzegać wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Jesteśmy otwarci na propozycje różnych form współpracy, dzięki którym będziemy mogli wykorzystać nasz potencjał w działaniach na rzecz budowania kapitału społecznego, partnerstw lokalnych oraz produktów turystycznych.

Napisz e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl
lub
zadzwoń
 507 048 678 lub 41 343 01 24.