Doradzamy w rozwoju lokalnym i regionalnym
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna
+48 507 048 678
biuro@inicjatywalokalna.pl
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna

Dotacje

To proste

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu dotacji? Zdobądź ją razem z nami,

Na co dzień nie zastanawiamy się nad ilością pieniędzy, które polskie samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i inne podmioty pozyskały ze środków Unii Europejskiej jak i innych. W jaki sposób wpłynęło to na rozwój Polski, a w jaki na poszczególnych beneficjentów. W naszej pracy na co dzień skupiamy się nad jednym i drugim aspektem. Wspólnie z Klientem dążymy do osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu.

W sposób profesjonalny sporządzamy dla naszych Klientów dokumentację wymaganą na każdym etapie procedury pozyskiwania dotacji ze środków unijnych jak i innych. Gwarantujemy wykonanie dokumentacji zgodnie z wymaganymi standardami i procedurami.

Happy Children Running On The Promenade
Po skontaktowaniu się z nami przygotujemy analizę możliwości otrzymania przez Państwa dotacji na planowane przedsięwzięcie.