Doradzamy w rozwoju lokalnym i regionalnym
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna
+48 507 048 678
biuro@inicjatywalokalna.pl
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie i planowanie strategiczne to obecnie największe wyzwanie administracji samorządowej – musi zwiększać jakość życia mieszkańców, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji covidowej, celów rozwojowych Unii Europejskiej i Polski.

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), Porozumienie terytorialne, Inteligentne specjalizacje, i inne narzędzia rozwoju regionalnego wymagają odpowiedniego przygotowania oraz współpracy międzysektorowej na rzecz danego obszaru. Kreatywność pozwala nam proponować rozwiązania niekonwencjonalne i innowacyjne. Często tam, gdzie inni widzą problem, my dostrzegamy wyzwanie.

Basketball Court
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nam

Główne usługi świadczone przez firmę InicjatywaLokalna.pl:

 1. Strategia Rozwoju Gminy – opracowanie/aktualizacja.
 2. Doradztwo strategiczne – indywidualne wsparcie w procesie podejmowania strategicznych decyzji związanych z rozwojem regionu. 
 3. Wnioski o dotacje/ Studia Wykonalności (analizy ekonomiczno-finansowe)/ Biznesplany – dla samorządów, firm, organizacji pozarządowych, partnerstw.
 4. Gminny Program Rewitalizacji – opracowanie/aktualizacja.
 5. Program Rozwoju Produktu Turystycznego/ Program Rozwoju Turystyki/ Program Rozwoju Przedsiębiorczości – opracowanie/aktualizacja.
 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – opracowanie/aktualizacja.
 7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – opracowanie/aktualizacja.
 8. Ocena Oddziaływania na Środowisko, opracowanie Prognozy, Raportu.
 9. Partnerstwo – Projekt – Dotacja. Wypracowanie/ zbudowanie partnerstwa i projektu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania.
 10. Projekt, Klaster, Partnerstwo – Zarządzanie/rozliczanie/monitorowanie/doradztwo.
 11. Ewaluacja/ Monitoring projektów, dokumentów strategicznych.
 12. Badanie opinii społecznej/ Diagnoza stanu i potrzeb obszaru.
 13. Szkolenia/ Warsztaty/ Konferencje/ Doradztwo – dla samorządów, firm, organizacji pozarządowych, partnerstw.