Doradzamy w rozwoju lokalnym i regionalnym
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna
+48 507 048 678
biuro@inicjatywalokalna.pl
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna

O nas

O nas

Mamy swoje pasje i tworzymy z pasją

InicjatywaLokalna.pl to połączenie pasji i doświadczenia w pracy na rzecz rozwoju samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Wspieramy przedsiębiorców, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty powiązane w uzyskaniu dotacji oraz dbamy o to, aby wszystkie procesy przebiegały zgodnie z zaleceniami i procedurami.

Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu finansowania na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP, tworzeniu planów i strategii rozwojowych, programów rewitalizacji, studiów wykonalności, prognoz i raportów środowiskowych, biznesplanów, badań i innych. Łączymy kreatywność z rzetelnością, terminowością i wysoką jakością. Dobry Zespół pracowników i współpracowników zewnętrznych pozwala na udzielanie naszym Klientom wsparcia w realizacji ich projektów, planów, przedsięwzięć i … marzeń.

Young Family Cycling

Kim jesteśmy?

InicjatywaLokalna.pl

Działalność pod marką InicjatywaLokalna.pl skoncentrowana jest na wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, pracy z samorządami i jednostkami sektora finansów publicznych. Marka GoGrant.eu skierowana jest do mikro, małych i średnich (MSP), a także dużych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Nasi pracownicy

Zespół ekspertów w pozyskiwaniu środków finansowych

PAWEŁ WALCZYSZYN – Prezes Zarządu

Ekspert z dziedziny rozwoju lokalnego i regionalnego, pozyskiwania dotacji i turystyki.

Od 1998 roku zajmuje się tworzeniem projektów, pozyskiwaniem dotacji i realizacją projektów z dotacją oraz działaniami na rzecz rozwoju lokalnego i budowania kapitału społecznego. Pierwszą dotację (prawie 25 000 EURO) na realizację projektu pozyskał w 1999 roku jako pracownik Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce z programu PHARE ACCESS.   

Beneficjent dotacji (pozyskanie, zrealizowanie i rozliczenie dotacji z różnych programów) jako osoba fizyczna, pracownik firmy, właściciel firmy, prezes stowarzyszenia, dyrektor biura Zarządu, Zastępca Wójta Gminy. Doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioosobowymi zespołami, kilkudziesięciomilionowymi budżetami i projektami z dofinasowaniem PHARE, SAPARD, ZPORR, PAOW, POKL, RPO, PROW, PORYBY, Program Szwajcarski, POIiS, POIG, POPT, POPW, Fundusze Norweskie i EOG, POIR i inne.

Zakwalifikowany jako kandydat na eksperta i/lub wybierany jako ekspert i członek Komisji Konkursowej Oceny Projektów (KOP) regionalnych programów operacyjnych województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz świadczeniu doradztwa – ponad 5000 godzin.

Poza działalnością doradczą wspólnie z żoną Magdą prowadzi w Górach Świętokrzyskich ośrodek turystyczny Siedlisko Carownica Wellness&SPA, jest Wiceprezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Góry Świętokrzyskie oraz Prezesem Stowarzyszenia Świętokrzyskie Możliwości.  

Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu finansowania na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP, tworzeniu planów i strategii rozwojowych, programów rewitalizacji, studiów wykonalności, prognoz i raportów środowiskowych, biznesplanów, badań i innych. Łączymy kreatywność z rzetelnością, terminowością i wysoką jakością. Dobry Zespół pracowników i współpracowników zewnętrznych pozwala na udzielanie naszym Klientom wsparcia w realizacji ich projektów, planów, przedsięwzięć i … marzeń.