Doradzamy w rozwoju lokalnym i regionalnym
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna
+48 507 048 678
biuro@inicjatywalokalna.pl
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Europejski Zielony Ład to transformacja gospodarki UE w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Zapisy podpisanego przez sto kilkadziesiąt głów państw POROZUMIENIA PARYSKIEGO (Artykuł 2) dążą do intensyfikacji globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu, w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa, między innymi poprzez:

  • ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego, uznając, że to znacząco zmniejszy ryzyka związane ze zmianami klimatu i ich skutki;
  • zwiększenie zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności;
  • zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

W ślad za ambitnymi celami idą narzędzia/środki na ich osiągnięcie.

Termomodernizacja obiektów, wymiana źródeł ciepła, odnawialne źródła energii, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, magazynowanie energii, gospodarka odpadami czy edukacja ekologiczna – zaproponujemy kierunki działań, doradzimy co zrobić, żeby rozwijać i dostosowywać region do potrzeb mieszkańców i wyzwań związanych ze zmianami klimatu, oraz jak to sfinansować.