Doradzamy w rozwoju lokalnym i regionalnym
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna
+48 507 048 678
biuro@inicjatywalokalna.pl
Inicjatywa lokalnaInicjatywa lokalnaInicjatywa lokalna

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Poprzez planowanie strategiczne określamy jakie są założenia, ale również w jaki sposób zamierzamy osiągnąć postawiony cel. Proces planowania rozpoczynamy od dokładnej diagnozy. Tworzymy plany i strategie rozwoju (dla gmin, OSI i MOF), programy rewitalizacji, studia wykonalności, prognozy i raporty środowiskowe. Zapraszamy do współpracy. Opracowujemy również Lokalne Strategie Rozwoju dla LGD i LGR.